ForumssearchcalendarnhómTin nhắn riêngHelplý lịch
 • Trang ChínhTrang Chính  
 • Trợ giúpTrợ giúp  
 • Tìm kiếmTìm kiếm  
 • Thành viênThành viên  
 • NhómNhóm  
 • Đăng kýĐăng ký  
 • Đăng NhậpĐăng Nhập  

 • You are not connected. Please login or register

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  bayrongdo
  • Member
  Xem lý lịch thành viên

  code Giúp EM với ANh on Sun Aug 19, 2012 11:11 am CLICK VÀO LÝ LỊCH


  Cái Humor của em làm sao ý ! nó cứ có cái hình giới tính chạy ! k vào css sửa mà k dk ! em xem rồi nó bị lỗi ở viewtopic
  _body  Code:
  <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
  var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}', multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}', _atr = '{JS_DIR}addthis/', _ati = '{PATH_IMG_FA}addthis/'{ADDTHIS_LANG}, addthis_localize = { share_caption: "{L_SHARE_CAPTION}", email: "{L_EMAIL}", email_caption: "{L_EMAIL_CAPTION}", favorites: "{L_SHARE_BOOKMARKS}", print: "{L_PRINT}", more: "{L_MORE}" };
  $(function () {
      _atc.cwait = 0;
      $('.addthis_button').mouseup(function () {
          if ($('#at15s').css('display') == 'block') {
              addthis_close();
              addthis_close();
          }
      });
   
      $("p:contains('dulieuava'),p:contains('Status')").remove();
  });
    function status(a,b,c){
        document.write(c);
   
    }

    function shop(a, c) {

        var b = a.split('|');

          if (c.substr(c.indexOf('title="')+7,3) == 'Nam') {
              var dir = 'm';
          } else {
              var dir = 'f';
          }
          document.write('<embed src="http://9xinh.ucoz.com/gnavatar.swf" quality="high" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" play="true" loop="true" scale="showall" wmode="transparent" name="gnAvatar" menu="true" allowfullscreen="false" allowscriptaccess="always" salign="" flashvars="_face=equip/' + dir + '/face/face' + b[0] + '/&_hair=equip/' + dir + '/hair/hair' + b[3] + '/&_cloth=equip/' + dir + '/cloth/cloth' + b[2] + '/&_eff=equip/' + dir + '/eff/eff' + b[5] + '/&_hat=equip/' + dir + '/head/head' + b[4] + '/&_glass=equip/' + dir + '/glass/glass' + b[1] + '/&_hide1=2&_hide2=1&_hide3=1&_hidewings=&_wing=wing' + b[6] + '&_circle=&_suit=equip/' + dir + '/suits/suits102/" type="application/x-shockwave-flash" height="180px" width="160px" align="middle">');
   
  }
   
    //]]>
   

    </script>

   
  <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
  <div id="pun-visit" class="clearfix">
     <ul>
        <!-- BEGIN switch_plus_menu -->
        <li>
           <script type="text/javascript">
              //<![CDATA[
              var url_favourite = '{switch_user_logged_in.U_FAVOURITE_JS_PLUS_MENU}';
              var url_newposts = '{U_NEWPOSTS_JS_PLUS_MENU}';
              var url_egosearch = '{U_EGOSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_unanswered = '{U_UNANSWERED_JS_PLUS_MENU}';
              var url_watchsearch = '{U_WATCHSEARCH_JS_PLUS_MENU}';
              var url_tellfriend = '{U_TELLFRIEND_JS_PLUS_MENU}';
              insert_plus_menu_new('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}', '{JS_SESSION_ID}', {
                 JS_AUTH_FAVOURITES
              });
              //]]>
              
           </script>
        </li>
        <!-- END switch_plus_menu -->
        <li>
           <a href="{U_SEARCH_NEW}">{L_SEARCH_NEW}</a>
        </li>
        <li>
           <a href="{U_SEARCH_SELF}">{L_SEARCH_SELF}</a>
        </li>
        <!-- BEGIN watchtopic -->
        <li>{S_WATCH_TOPIC}</li>
        <!-- END watchtopic -->
     </ul>
     <p>{LOGGED_AS}. {LAST_VISIT_DATE}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_in -->
  <!-- BEGIN switch_user_logged_out -->
  <div id="pun-visit">
     <p>{L_NOT_CONNECTED} {L_LOGIN_REGISTER}</p>
  </div>
  <!-- END switch_user_logged_out -->
  <div class="pun-crumbs noprint">
     <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
     <strong>
        <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
     </strong>
  </div>
  <p class="posting">
     <span id="twitter_btn" style="margin-left: 6px; ">
        <a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal">Tweet</a>
        <script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>
     </span>
     <span id="fb_likebtn" style="margin-left: 6px; ">
        <iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href={FORUM_URL}{TOPIC_URL}&layout=button_count&show_faces=false&width=450&action=like&colorscheme=light&height=21"
        scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:auto; height:21px;"
        allowTransparency="true"></iframe>
     </span>
     <span style="margin-left: 6px; ">
        <g:plusone size="medium"></g:plusone>
     </span>
     <a class="btn btn-warning addthis_button" href="http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&pubid=kalenv"
     data-original-title="Chia sẻ bài viết đến các mạng xã hội" style="float: right;">Chia sẻ</a>
  </p>
  <div class="main paged">
     <div class="paged-head clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
           <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
           <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" class="btn btn-large btn-danger i_post" data-original-title="Gửi một chủ đề khác"><i class="i-white i-plus-sign"></i> Gửi bài mới</a>
           <!-- END switch_user_authpost --> 
           <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
           <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" class="btn btn-large btn-success i_reply" data-original-title="Trả lời chủ đề này"><i class="i-white i-comment"></i> Trả lời</a>
           <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
     </div>{POLL_DISPLAY}
     <div class="main-head clearfix" style="background-color: white;margin-bottom: 4px;border-bottom: 1px solid #E8E8E8;-webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px;-moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;border-radius: 5px 5px 5px 5px;">
        <p class="h2">
           <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a>
           <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a>
           <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a>  {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]</p>
     </div>
     <div class="main-content-topic">
        <!-- BEGIN postrow -->
              <div class="main-content-topic">
        <!-- BEGIN displayed -->
              <span class="baigui" style="display:none">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</span>
                <div id="p50" class="posthead clearfix" style="background: #FBFBFB;float: left; width: 775px; margin-bottom: -11px;margin-left: 21px;margin-top: 10px;" align="center"><p class="h2" align="center"><a href="http://www.onepiecefm.net{TOPIC_URL}">{postrow.displayed.POST_SUBJECT}</a></p></div>
        <div class="post" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
           <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a>

        <div class="user">
          <div class="blast1"></div>
          <div class="blast">  <span class="coin"><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="20" direction="left" truespeed="truespeed" style="width: 640px;margin-left: -8px;">
       
          <script>status(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->2);</script>   
            </marquee></div>    </span>


  <script type="text/javascript">
  document.getElementById('c3stats').innerHTML=document.getElementById('c3stats').innerHTML.replace(/Status/,'=>').replace(/Status/,'=>').replace(/Status/,'=>').replace(/Users with a birthday within the next (.+) days/,'Thành viên có sinh nhật trong $1 ngày kế tiếp').replace(/No users are having a birthday in the upcoming (.+) days/,'Không có thành viên nào có sinh nhật trong $1 ngày kế tiếp');
  </script>
     
       <div class="user-ident">
            <div class="user-avatar">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</div>   
        <div class="user-basic-info">
           <p class="user-name">{postrow.displayed.POSTER_NAME} {postrow.displayed.ONLINE_IMG}</p>
           <p class="user-rank">{postrow.displayed.RANK_IMAGE}</p>
                    <p class="user-contact" align="center">{postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG}<!-- BEGIN contact_field --> {postrow.displayed.contact_field.CONTENT}<!-- END contact_field --></p>
        </div>
        <div class="user-pet"  style="margin-left: 15px;margin-top: -30px;"><script>shop(<!-- BEGIN profile_field -->'{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}',<!-- END profile_field -->1);</script></div>
         
   
    <div class="user-info" style="float: right;display: block;margin-left: 30px;"><!-- BEGIN profile_field --><p>{postrow.displayed.profile_field.LABEL} {postrow.displayed.profile_field.CONTENT}</p><!-- END profile_field --></div>
  </div>
                    </div>
                 
                 <div style="clear:both;"></div>
              
              <div class="postbody" {postrow.displayed.THANK_BGCOLOR}>
                                   
                                  <p style="width:822px; margin-left:-10px" align="center"> <img src="/users/1113/13/44/26/avatars/gallery/thanhn10.png" style="width: 827px;">  </p>
                                   
                                  <div class="hihi"><span class="smallfont" style="font-style: italic;">
                                    <img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0" style="margin-top: -5px;"/>{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT} <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0" />{postrow.displayed.POST_DATE}<strong style="float: right; background: #2ebcff;padding: 2px;color: #fff;min-width:15px;height: 15px;font-size: 12px;text-align: center;-webkit-border-radius: 99px;  -moz-border-radius: 99px;  border-radius: 99px;position: relative;top: -2px;">{postrow.displayed.COUNT_POSTS}</strong></span></div>
                                    <hr>     
                                 
                                      <br>
                 <div class="post-entry">
                                               
                                            <div class="entry-content">                                                 
                       <div>
                                                            {postrow.displayed.MESSAGE}
                          <!-- BEGIN switch_attachments -->
                          <dl class="attachbox">
                             <dt>{postrow.displayed.switch_attachments.L_ATTACHMENTS}</dt>
                             <dd>
                                <!-- BEGIN switch_post_attachments -->
                                <dl class="file">
                                   <dt>
                                      <img src="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.U_IMG}" />
                                      <!-- BEGIN switch_dl_att -->
                                      <a class="postlink" href="{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.U_ATTACHMENT}">{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT}</a>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_dl_att -->
                                      <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT}
                                      {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.ATTACHMENT_DEL}
                                      <!-- END switch_no_dl_att -->
                                   </dt>
                                   <!-- BEGIN switch_no_comment -->
                                   <dd>
                                      <em>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_comment.ATTACHMENT_COMMENT}</em>
                                   </dd>
                                   <!-- END switch_no_comment -->
                                   <!-- BEGIN switch_no_dl_att -->
                                   <dd>
                                      <em>
                                         <strong>{postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.switch_no_dl_att.TEXT_NO_DL}</strong>
                                      </em>
                                   </dd>
                                   <!-- END switch_no_dl_att -->
                                   <dd>({postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.FILE_SIZE})
                                      {postrow.displayed.switch_attachments.switch_post_attachments.NB_DL}</dd>
                                </dl>
                                <!-- END switch_post_attachments -->
                             </dd>
                          </dl>
                          <!-- END switch_attachments -->
                          <div class="clear"></div>
                       </div>
                       <p>{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</p>
                    </div>
                 </div>
                                      </div>
                                    <img src="/users/2211/12/43/96/album/box-sh10.gif" style="margin-left: 10px">
                                    <p style="padding-bottom: 10px"></p>
                  <!-- BEGIN switch_signature -->
              <div class="sig-content">{postrow.displayed.SIGNATURE_NEW}</div>
              <!-- END switch_signature -->     
                               
                                   
                                    <div class="postfoot">
                                    <div style="float: left;margin-top: 1px;">
                     <!-- BEGIN switch_vote_active -->
        <div class="vote vote-button" title="Thích bài viết này">
            <!-- BEGIN switch_vote -->
        <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}" alt="c3zplus" class="c3zplus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Thích</span></a>
            <!-- END switch_vote -->
        </div>
        <div class="vote vote-button" title="Không thích bài viết này">
            <!-- BEGIN switch_vote -->
          <a target="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_MINUS}" alt="c3zminus" class="c3zminus lvote"><span style="font: normal 11px Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;margin-left: -2px; color: #3B5998;">Không thích</span></a>
          <!-- END switch_vote --></div><div id="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="loadding" style="display: none"><img src="http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/icon_l12.gif"> Đang Vote (^_^)^^! </div>
                                                  <!-- END switch_vote_active -->

                 </div>
                 <div class="post-options" style="float: right;margin-top: -2.9px;">
                                    <span class="options-button">{postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG}<a href="#quickreply" onclick="quick($(this))" class="small_textbutton">Trả lời nhanh</a>
                    {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG}
                                                    {postrow.displayed.REPORT_IMG}</span></div>
                 <div style="clear:both;"></div></div></div>
                  <div class="main-footp clearfix" style="background: #FBFBFB;float: left; width: 746px; margin-bottom: 10px;margin-left: 21px;margin-top: -11px;" align="center">
                  <div style="float:left; margin-top:-1px;">
                <!-- BEGIN switch_vote_active -->       
    <iframe name="v{postrow.displayed.U_POST_ID}" class="ajaxvote" style="display:none"></iframe> 
  <!-- BEGIN switch_no_bar -->
    <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
   <!-- END switch_no_bar -->
  <!-- BEGIN switch_bar -->
    <span class="c3zvau v{postrow.displayed.U_POST_ID}" title="{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</span>
   <!-- END switch_bar -->
    <!-- END switch_vote_active --></div></div>
                  <!-- END displayed -->
        <!-- END postrow -->
                 
     <div class="main-foot clearfix" style="float: left; width: 803px;margin-top: 9px; margin-bottom: 13px;background-color: white;border-bottom: 1px solid #E8E8E8;-webkit-border-radius: 5px 5px 5px 5px;-moz-border-radius: 5px 5px 5px 5px;border-radius: 5px 5px 5px 5px;">
        <p class="h2">
           <a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a> <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a> <a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a> 
           {L_MESSAGE} [{PAGE_NUMBER}]
        </p>
     
        <p class="options">
           <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}" />

           <!-- <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}" /> -->
           <input type="hidden" name="{SECURE_ID_NAME}" value="{SECURE_ID_VALUE}" />

           <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->
                    {S_TOPIC_ADMIN}
           <!-- END viewtopic_bottom -->
        </p>
            </div>
     </div>
     <a name="bottomtitle"></a>

     <div class="paged-foot clearfix">
        <!-- BEGIN topicpagination -->
        <p class="paging">{PAGINATION}</p>
        <!-- END topicpagination -->
        <p class="posting">
           <!-- BEGIN switch_user_authpost -->
           <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow" class="btn btn-large btn-danger i_post" data-original-title="Gửi một chủ đề khác"><i class="i-white i-plus-sign"></i> Gửi bài mới</a>
           <!-- END switch_user_authpost --> 
           <!-- BEGIN switch_user_authreply -->
           <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}" class="btn btn-large btn-success i_reply" data-original-title="Trả lời chủ đề này"><i class="i-white i-comment"></i> Trả lời</a>
           <!-- END switch_user_authreply -->
        </p>
     </div>

  </div>
  <div class="pun-crumbs">
     <p class="crumbs">
        <a href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_CAT_DESC} »
        <strong>
           <a href="{TOPIC_URL}">{TOPIC_TITLE}</a>
        </strong>
     </p>
  </div>
  <!-- BEGIN switch_forum_rules -->
  <div class="main" id="forum_rules">
     <div class="main-head clearfix">
        <p class="h2">{L_FORUM_RULES}</p>
     </div>
     <table class="main-content frm">
        <tr>
           <!-- BEGIN switch_forum_rule_image -->
           <td class="logo">
              <img src="{RULE_IMG_URL}" />
           </td>
           <!-- END switch_forum_rule_image -->
           <td class="rules entry-content">{RULE_MSG}</td>
        </tr>
     </table>
  </div>
  <!-- END switch_forum_rules -->
   <!-- BEGIN switch_user_logged_in -->
   <a name="quickreply"></a>
    <div class="quotenhanh" style="display:none"></div>
  {QUICK_REPLY_FORM}

  <!-- END switch_user_logged_in -->
   <div id="fb-root"></div>


  <div id="pun-info" class="main">
     <div class="main-content">
        <div id="stats">
           <p>{L_TABS_PERMISSIONS}
              <br />{S_AUTH_LIST}</p>
        </div>
     </div>
  </div>

    <script type="text/javascript">
     
    function hehe(){ 
    $(".options-button a").addClass("small_textbutton");
    $(".options-button a[href*='?thank=']").text("Cảm ơn");
    $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=quote']").text("Trích dẫn");
    $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=editpost']").text("Sửa");
    $(".options-button a[href^='/post?p='][href*='&mode=delete']").text("Xóa");
    $(".options-button a[href^='/report?mode=report']").text("Báo cáo");
    $(".options-button a[href^='/report?mode=unlock']").text("Mở báo cáo");
    $(".options-button a[href^='/report?mode=lock']").text("Chặn báo cáo");
    }
    hehe();
  </script>

  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
         
            <style>
  .coin {font-weight: bold;color: blue;}
  /*vote*/
  .ost,.share,.c3zvau .qua,.no{background-position:5px 50%;background-repeat:no-repeat;border:1px solid #C2D5E3;margin:6px 2px 0;padding:5px 8px 5px 25px}.share{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/fav10.png)}.qua{background-image:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/no10.gif);padding-left:29px!important}.no{padding:5px 8px}.no .vop{background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/like-f10.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}.no .vom{background:url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/dislik10.png) no-repeat left center;padding:0 0 0 18px}
  .vote-button{float:left;width:60px}
  .c3zplus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
  .c3zminus:hover{background-color:#ebedf4;border-color:#9dacce}
  .c3zplus {
  background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/like-f10.png) no-repeat scroll 0 0 #ECEEF5;
  background-position: 6px 36%;
  background-repeat: no-repeat;
  border: 1px solid #CAD4E7;
  border-radius: 3px 3px 3px 3px;
  color: white!important;
  display: block;
  float: left;
  height: 13px;
  margin: -4px 2px 0;
  padding: 4px 4px 5px 24px;
  position: relative;
  text-align: left;
  width: 25px;
  }
  .c3zminus {
  background: url(http://i43.servimg.com/u/f43/16/03/04/56/dislik10.png) no-repeat scroll #ECEEF5;
  background-position: 6px 36%;
  background-repeat: no-repeat;
  border: 1px solid #CAD4E7;
  border-radius: 3px 3px 3px 3px;
  color: white!important;
  display: block;
  float: left;
  height: 13px;
  margin: -4px 0px 0;
  padding: 4px 4px 5px 24px;
  position: relative;
  text-align: left;
  width: 55px;
  }
                </style>
            </script>
            <script type="text/javascript" src="/25903.js"></script>    <script type="text/javascript" src="/27740.js"></script>   
  <script src="{JS_DIR}addthis/addthis_widget.js" type="text/javascript"></script>
            <script type="text/javascript">
     
   function chvote(a, b) {
     "Message not voted" == b && (b = "c3zone z vietk 0% (0 vote)");
     var d = parseInt(b.split(" ")[3], 10) / 100,
        c = parseInt(b.split(" ")[4].substr(1), 10),
        b = "Message reputation : " + Math.round(100 * ("c3zplus" == a ? (d * c + 1) / (c + 1) : d * c / (c + 1))) + "% (" + (c + 1) + " vote)";
     return votetrans(b)
  }
  $(".c3zvau").each(function () {
     var a = $(this).text();
     $(this).html(votetrans(a))
  });

  function votetrans(a) {
     if ("Message not voted" == a) return "<span class='qua'>Hãy là người đầu tiên thích điều này</span>";
     var b = parseInt(a.split(" ")[3], 10) / 100,
        a = parseInt(a.split(" ")[4].substr(1), 10),
        d = 0 != b ? "<span class=vop>" + Math.round(b * a) + "+</span>" : "",
        c = 0 != b && 1 != b ? ' <span style="color:#C2D5E3">|</span> ' : "",
        a = 1 != b ? "<span class=vom>" + Math.round(a - b * a) + "-</span>" : "",
        b = Math.round(100 * b);
     return "<span class=no>" + d + c + a + "</span> <span class=qua>Đánh giá: " + b + "%</span>"
  }
  $(".lvote").click(function () {
     "c3zplus" == $(this).attr("alt") ? $(this).parent().html("").next().html("") : $(this).parent().html("").prev().html("");
     var a = $(this).attr("target"),
        b = $(this).attr("alt"),
        d = $("." + a).attr("title");
     $("#" + a).show();
     $("." + a).html(chvote(b, d));
     $("#" + a).fadeIn("slow").animate({
        opacity: 1
     }, 1500).fadeOut("slow", function () {
        $("." + a).fadeOut("slow").animate({
           opacity: 1
        }, 1E3).fadeIn()
     });
     $("." + $(this).attr("target")).removeAttr("title")
  });
  </script>

  Body của em ! phiền a sửa nốt lần nữa nha :kiss

  bayrongdo
  • Member
  Xem lý lịch thành viên

  code Re: Giúp EM với ANh on Sun Aug 19, 2012 11:13 am CLICK VÀO LÝ LỊCH


  [You must be registered and logged in to see this link.] Link forum nè ! của a bị lỗi kinh ! e k sửa bài dk

  Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang Thông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

  Permissions in this forum:
  Bạn không có quyền trả lời bài viết